top of page
DSC00762.JPG

                                             ''Za každým krokem, který uděláme, musíme urazit tisíc cest.''

Narodil se v roce 1975 v Middlesbrough v Anglii rodičům Ericovi a Julii Fairweatherovým a o rok později se rodina přestěhovala do Manchesteru spolu s jeho starší sestrou, aby si jeho otec mohl zajistit lépe placené zaměstnání.

Díky četným dosavadním výstavám se Gray Fairweather mezi svými vrstevníky a sběrateli více etabloval v uměleckém světě, ale až v roce 2010 umělce zaujala myšlenka vystavovat své dílo a raději maloval v naprostém soukromí. Nyní vystavoval v Londýně, Paříži, Praze a nedávno na výstavách  exhibitions v Barceloně a zdá se, že si vyvinul touhu sdílet svou práci s ostatními.

Svým uměním se snaží v divácích vyvolat emoce. Gray, samouk, nevyznává žádný konkrétní styl ani žánr. Tvoří spíše intuitivně a emotivně, naslouchá a sděluje své pocity při přiblížení k plátnu. Protože nikdy nestudoval umění akademicky a odmítl udělat zkoušku ve škole, studoval Drama & Theatre Arts na University of Staffordshire ve Velké Británii, kde v roce 2004 promoval. Možná to ovlivnilo jeho potřebu posílit ve svých dílech divadelní umění.

Nyní žije v Praze, v současné době pracuje na zakázkách a připravuje se rozšířit své sbírky děl, které vznikly během jeho pobytu v dalších evropských městech, do kterých cestoval.

Gray vítá lidi, aby navštívili jeho studio.

Through his art, he endeavours to evoke emotions within viewers. A self-taught artist, Gray does not adhere to any particular style or genre. Rather, he creates intuitively and emotionally, listening to and conveying his feelings when approaching the canvas.

 

Having never studied Art academically and refusing to take the exam at school, he did study Drama & Theater Arts at the University of Staffordshire, UK, where he graduated in 2004. Perhaps this has influenced his need for enhancing the theatrical in his works.  Now residing in Prague, Czech Republic, he is currently working on commissions and preparing to extend his collections of works that were developed during his stay in other European cities he has travelled to.  

 

Gray welcomes people to visit his studio.

bottom of page